Kui sa natuke aega looduses veedad, oled tüki parem inimene  - Clifford Donald Simak

 Otium reficit vires!